Lenovo (Леново)


Lenovo Vibe Z2 Pro K920 - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe Z2 Pro K920

≈3 153 грн

Lenovo IdeaPhone P780 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone P780

≈2 779 грн

Lenovo A588T - описание, цены, отзывы Lenovo A588T

≈2 458 грн

Lenovo A516 - описание, цены, отзывы Lenovo A516

≈1 606 грн

Lenovo IdeaPhone A850 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone A850

≈3 180 грн

Lenovo A2020 - описание, цены, отзывы Lenovo A2020

≈2 621 грн

Lenovo A6010 Pro - описание, цены, отзывы Lenovo A6010 Pro

≈3 999 грн

Lenovo IdeaPhone S920 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone S920

≈2 200 грн

Lenovo A858 - описание, цены, отзывы Lenovo A858

≈2 229 грн

Lenovo Vibe Shot Z90-7 - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe Shot Z90-7

≈7 416 грн

Lenovo IdeaPhone S850 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone S850

≈2 746 грн

Lenovo Zuk Z2 - описание, цены, отзывы Lenovo Zuk Z2

≈7 327 грн

Lenovo Vibe X2 - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe X2

≈4 170 грн

Lenovo Vibe K5 Plus - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe K5 Plus

≈4 303 грн

Lenovo K3 K30-W - описание, цены, отзывы Lenovo K3 K30-W

≈2 493 грн

Lenovo Vibe P1 - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe P1

≈6 943 грн

Lenovo K5 Note Pro - описание, цены, отзывы Lenovo K5 Note Pro

≈6 181 грн

Lenovo IdeaPhone A820 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone A820

≈3 410 грн

Lenovo C2 - описание, цены, отзывы Lenovo C2

≈3 071 грн

Lenovo S60-t - описание, цены, отзывы Lenovo S60-t

≈2 991 грн

Lenovo K80M 4/64GB - описание, цены, отзывы Lenovo K80M 4/64GB

≈4 031 грн

Lenovo C2 Power - описание, цены, отзывы Lenovo C2 Power

≈3 626 грн

Lenovo A5 - описание, цены, отзывы Lenovo A5

≈1 853 грн

Lenovo X3 Lite Pro - описание, цены, отзывы Lenovo X3 Lite Pro

≈4 189 грн

Lenovo A1000 - описание, цены, отзывы Lenovo A1000

≈1 778 грн

Lenovo Zuk Z1 - описание, цены, отзывы Lenovo Zuk Z1

≈5 084 грн

Lenovo A916 - описание, цены, отзывы Lenovo A916

≈2 216 грн

Lenovo A660 - описание, цены, отзывы Lenovo A660

≈2 458 грн

Lenovo P70t - описание, цены, отзывы Lenovo P70t

≈3 189 грн

Lenovo K6 Power (K33a42) - описание, цены, отзывы Lenovo K6 Power (K33a42)

≈5 746 грн

Lenovo Vibe P1m - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe P1m

≈3 283 грн

Lenovo Vibe S1 Lite - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe S1 Lite

≈4 350 грн

Lenovo K6 (K33A48) - описание, цены, отзывы Lenovo K6 (K33A48)

≈5 209 грн

Lenovo IdeaPhone A706 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone A706

≈2 562 грн

Lenovo K6 Note (K53A48) - описание, цены, отзывы Lenovo K6 Note (K53A48)

≈6 576 грн

Lenovo IdeaPhone S939 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone S939

≈2 834 грн

Lenovo IdeaPhone S720 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone S720

≈2 998 грн

Lenovo K5 Note - описание, цены, отзывы Lenovo K5 Note

≈5 645 грн

Lenovo A688T - описание, цены, отзывы Lenovo A688T

≈2 355 грн

Lenovo A816 - описание, цены, отзывы Lenovo A816

≈2 178 грн

Lenovo Vibe K5 - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe K5

≈4 261 грн

Lenovo Vibe X2-TO - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe X2-TO

≈5 084 грн

Lenovo Vibe Shot - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe Shot

≈8 739 грн

Lenovo P90 - описание, цены, отзывы Lenovo P90

≈5 177 грн

Lenovo Vibe Z2 - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe Z2

≈7 260 грн

Lenovo A2010 - описание, цены, отзывы Lenovo A2010

≈2 999 грн

Lenovo Vibe P1 Pro - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe P1 Pro

≈7 382 грн

Lenovo LI2321s - описание, цены, отзывы Lenovo LI2321s

≈5 500 грн

Lenovo ThinkVision LI2215 - описание, цены, отзывы Lenovo ThinkVision LI2215

≈2 603 грн

Lenovo ThinkVision X24 - описание, цены, отзывы Lenovo ThinkVision X24

≈6 163 грн

Lenovo ThinkVision T2324p - описание, цены, отзывы Lenovo ThinkVision T2324p

≈5 418 грн

Lenovo LI2821w - описание, цены, отзывы Lenovo LI2821w

≈16 117 грн

Lenovo LI2223s - описание, цены, отзывы Lenovo LI2223s

≈4 067 грн

Lenovo LI2323s - описание, цены, отзывы Lenovo LI2323s

≈4 878 грн

Lenovo ThinkVision LT2423 - описание, цены, отзывы Lenovo ThinkVision LT2423

≈5 932 грн

Lenovo ThinkVision LT1953 - описание, цены, отзывы Lenovo ThinkVision LT1953

≈4 001 грн

Lenovo 0C19500 - описание, цены, отзывы Lenovo 0C19500

≈3 061 грн

Lenovo 4X70F28590 - описание, цены, отзывы Lenovo 4X70F28590

≈7 727 грн

Lenovo 46W0796 - описание, цены, отзывы Lenovo 46W0796

≈5 637 грн

Lenovo 46W0788 - описание, цены, отзывы Lenovo 46W0788

≈4 238 грн

Lenovo 4XB0G45715 - описание, цены, отзывы Lenovo 4XB0G45715

≈9 980 грн

Lenovo 4XB0G45737 - описание, цены, отзывы Lenovo 4XB0G45737

≈11 196 грн

Lenovo 4XB0G45743 - описание, цены, отзывы Lenovo 4XB0G45743

≈7 720 грн

Lenovo 4XC0F28730 - описание, цены, отзывы Lenovo 4XC0F28730

≈5 414 грн

Lenovo x3500M5 (5464E3G) - описание, цены, отзывы Lenovo x3500M5 (5464E3G)

≈69 952 грн

Lenovo x3550 M5 (5463J2G) - описание, цены, отзывы Lenovo x3550 M5 (5463J2G)

≈117 520 грн

Lenovo x3550M5 (5463K7G) - описание, цены, отзывы Lenovo x3550M5 (5463K7G)

≈86 741 грн

Lenovo x3650 M5 (546262G) - описание, цены, отзывы Lenovo x3650 M5 (546262G)

≈111 923 грн

Lenovo x3650M5 (5462G2G) - описание, цены, отзывы Lenovo x3650M5 (5462G2G)

≈95 135 грн

Lenovo x3550 M5 (5463K3G) - описание, цены, отзывы Lenovo x3550 M5 (5463K3G)

≈57 206 грн

Lenovo P0510 - описание, цены, отзывы Lenovo P0510

≈8 250 грн


Lenovo C20-00 (F0BB00WHPB) - описание, цены, отзывы Lenovo C20-00 (F0BB00WHPB)

≈9 490 грн

Lenovo C4030 (F0B4005URK) - описание, цены, отзывы Lenovo C4030 (F0B4005URK)

≈18 630 грн

Lenovo S40-40 (F0AX00TJUA) - описание, цены, отзывы Lenovo S40-40 (F0AX00TJUA)

≈18 530 грн

Lenovo S40-40 (F0AX00SFPB) - описание, цены, отзывы Lenovo S40-40 (F0AX00SFPB)

≈19 180 грн

Lenovo C20-00 (F0BB00Q3UA) - описание, цены, отзывы Lenovo C20-00 (F0BB00Q3UA)

≈12 735 грн

Lenovo C20-00 (F0BB00Q1UA) - описание, цены, отзывы Lenovo C20-00 (F0BB00Q1UA)

≈8 654 грн

Lenovo 700-27 (F0BD0058UA) - описание, цены, отзывы Lenovo 700-27 (F0BD0058UA)

≈36 775 грн

Lenovo 300-22 (F0BX00EEUA) - описание, цены, отзывы Lenovo 300-22 (F0BX00EEUA)

≈18 270 грн

Lenovo M700z (10EY001RUC) - описание, цены, отзывы Lenovo M700z (10EY001RUC)

≈18 123 грн

Lenovo S500z (10K3004FUC) - описание, цены, отзывы Lenovo S500z (10K3004FUC)

≈18 382 грн

Lenovo C20-00 (F0BB00Q2UA) - описание, цены, отзывы Lenovo C20-00 (F0BB00Q2UA)

≈12 868 грн

Lenovo C20-30 (F0B2000LRK) - описание, цены, отзывы Lenovo C20-30 (F0B2000LRK)

≈19 284 грн

Lenovo C20-00 (F0BB00Q4UA) - описание, цены, отзывы Lenovo C20-00 (F0BB00Q4UA)

≈13 389 грн

Lenovo C20-00 (F0BB00Q5UA) - описание, цены, отзывы Lenovo C20-00 (F0BB00Q5UA)

≈13 369 грн

Lenovo C20-00 (F0BB00VAUA) - описание, цены, отзывы Lenovo C20-00 (F0BB00VAUA)

≈8 984 грн

Lenovo 700-27 (F0BD0057UA) - описание, цены, отзывы Lenovo 700-27 (F0BD0057UA)

≈39 769 грн

Lenovo 700-24 (F0BE0086UA) - описание, цены, отзывы Lenovo 700-24 (F0BE0086UA)

≈30 844 грн

Lenovo 700-27 (F0BD005PUA) - описание, цены, отзывы Lenovo 700-27 (F0BD005PUA)

≈50 177 грн

Lenovo C20-00 (F0BB00V9UA) - описание, цены, отзывы Lenovo C20-00 (F0BB00V9UA)

≈8 984 грн
Lenovo 40Y7663 - описание, цены, отзывы Lenovo 40Y7663

≈436 грн


Lenovo PG39A46784 - описание, цены, отзывы Lenovo PG39A46784

≈25 грн


Lenovo 0B47084 - описание, цены, отзывы Lenovo 0B47084

≈337 грн

Lenovo A1010 - описание, цены, отзывы Lenovo A1010

≈2 130 грн

Lenovo A7-10F (59-434726) - описание, цены, отзывы Lenovo A7-10F (59-434726)

≈2 249 грн

Lenovo Miix 2 8 (59-409630) - описание, цены, отзывы Lenovo Miix 2 8 (59-409630)

≈5 432 грн

Lenovo A3000 - описание, цены, отзывы Lenovo A3000

≈2 755 грн


Lenovo G700G (59-391956) - описание, цены, отзывы Lenovo G700G (59-391956)

≈10 973 грн

Lenovo G710 (59-402578) - описание, цены, отзывы Lenovo G710 (59-402578)

≈14 080 грн

Lenovo B590G (59-417902) - описание, цены, отзывы Lenovo B590G (59-417902)

≈9 955 грн

Lenovo G500G (59-387453) - описание, цены, отзывы Lenovo G500G (59-387453)

≈8 690 грн

Lenovo Yoga 3 11 (80J8002YUS) - описание, цены, отзывы Lenovo Yoga 3 11 (80J8002YUS)

≈24 907 грн

Lenovo Yoga 3 14 (80JH00BW) - описание, цены, отзывы Lenovo Yoga 3 14 (80JH00BW)

≈19 250 грн

Lenovo Yoga 500 14 - описание, цены, отзывы Lenovo Yoga 500 14

≈21 938 грн

Lenovo Yoga 3 Pro - описание, цены, отзывы Lenovo Yoga 3 Pro

≈27 625 грн

Lenovo PG39A6N05V - описание, цены, отзывы Lenovo PG39A6N05V

≈82 грн

Lenovo FCBCLS930B - описание, цены, отзывы Lenovo FCBCLS930B

≈101 грн

Lenovo FCBCSWLS920DB - описание, цены, отзывы Lenovo FCBCSWLS920DB

≈70 грн

Lenovo FCBCSWLS920B - описание, цены, отзывы Lenovo FCBCSWLS920B

≈61 грн

ноутбук IdeaPad 100-15 IBD (80QQ004NUA)

макс
28 октября 2016
3
Рекомендую купить!
Преимущества

стильный,удобный.

Недостатки

нету ни каких недостатков

Комментарии

Покупал ребёнку всё понравилось куча радости.Всем рекомендую этот товар!!!

мобильный телефон Vibe Z2 Pro K920

maria64
28 октября 2016
5
Рекомендую купить!
Преимущества

качествои дизайн

Комментарии

Отличный телефон, очень понравился, дизайн крутой, характеристики соответствуют. Рекомендую.

мобильный телефон IdeaPhone P780

maria64
26 октября 2016
5
Рекомендую купить!
Преимущества

хорошая цена, и дизайн

Недостатки

нет

Комментарии

Телефон понравился, хорошее качество. Спасибо.

мобильный телефон A688T

3DOOM (Гость)
16 мая 2016
3
Не рекомендую покупать
Преимущества

относительно дешоваямодель при процесоре 1,3 и монитором HD720 при 5дюймах

Недостатки

не поддерживает OTG; нет 3G 4G; динамик без низких частот, они есть но их нет ) камера при режиме фото смазывает,наводиш вроде нормально но только сфоткал сразу качество кудато пропало.

Комментарии

телефон простенький без излишеств но работает довольно хорошо.

мобильный телефон Vibe Z2 Pro K920

Олег (Гость)
25 февраля 2016
3
Не рекомендую покупать
Преимущества

Хорошая начинка

Недостатки

Слабая батарея

мобильный телефон IdeaPhone S920

Денис (Гость)
2 февраля 2016
1
Не рекомендую покупать
Преимущества

Большой и яркий экран, отличная камера, тонкий.

Недостатки

Корпус гнется, что приводит к не восстановимому повреждению платы. При такой поломке не подлежит ремонту. Не прошивать!!!

Комментарии

Будет работать отлично, пока не будет разрыва дорожки платы из-за гнущегося корпуса.

мобильный телефон IdeaPhone S920

Денис (Гость)
2 февраля 2016
1
Не рекомендую покупать
Преимущества

Большой и яркий экран, отличная камера, тонкий.

Недостатки

Корпус гнется, что приводит к не восстановимому повреждению платы. При такой поломке не подлежит ремонту. Не прошивать!!!

Комментарии

Будет работать отлично, пока не будет разрыва дорожки платы из-за гнущегося корпуса.

мобильный телефон A7000

Вадим (Гость)
30 января 2016
3
Рекомендую купить!
Преимущества

Цена - качества

Недостатки

Плохой режим съемки при не достаточном освещении

Комментарии

почему уЛеново А 7000 отсутствует надпись логотипа под динамиком на лицевой стороне???

ноутбук IdeaPad Y700-17 (80Q0005VUA)

Лина Астахова (Гость)
29 января 2016
3
Рекомендую купить!
Преимущества

прекрасный дизайн

Недостатки

нет недостатков

Комментарии

Первое, на что я обратила внимание - это дизайн. Все аккуратно и со вкусом. Но а второй важный пункт - это функциональность ноута. Тут очень удобно смотреть фильмы, работать, общаться в интернете и даже читать электронные книги.

ноутбук IdeaPad 100S (80R20068UA) Red-Black

Александра (Гость)
29 января 2016
3
Рекомендую купить!
Преимущества

высокая скорость работы

Недостатки

нет недостатков

Комментарии

Мне понравился дизайн ноута - все просто и со вкусом. 10 винда порадовала качеством работы и скоростью выполнения задач. Ноутбук у меня уже месяц, в целом довольна его работой.

Публикации о Lenovo

Новости

Кратко о Lenovo

Lenovo (Леново) появилась на свет в 1984 году в Пекине в качестве международной компании по информационным технологиям и электронике. Производитель выпускает персональные компьютеры, планшеты, мобильные телефоны, серверы, электронные устройства хранения данных и прочее. В прошлом году новостью от Lenovo стала информация о, томчто она заняла второе место по объемам продаж после Hewlett-Packard.

Как производитель мобильных телефонов и смартфонов, компания дала о себе знать в 2002 году с появлениемLenovoMobileCommunications. В первых же продуктах стала понятна дальнейшая миссия производителя – использование собственных разработок, новаторский дизайн и максимальный принцип инноваций. Дизайн устройств от Леново в частности модель ET960 в 2005 году был признан лучшим.

Обзор Lenovo продукции

Сегодня LenovoMobileCommunications предлагает линейку продукции с различным функционалом и для любого пользователя. Модельный ряд мобильных устройств постоянно обновляется, появляются инновации и современные технологии. Но, неизменным остается одно, если Lenovo купить в Киеве, то вы получаете высокое качество, удобство использования и надежность.

Главной отличительной чертой гаджетов от Lenovo является то, что они быстрые, с интуитивно понятным интерфейсом и по очень доступным ценам. Эти телефоны можно использовать и для игр, и для работы. Камера устройств позволяет сделать высококачественные фотографии и видео с высоким разрешением.

Lenovo в Украине

Сегодня количество смартфонов, которые Lenovo представил на украинском рынке не очень велико. Все они доступны в интернет-магазинах, где каждый сможет ощутить достоинства смартфонов от Lenovo.


Сайт принадлежит компании ООО “Креатив Медиа” © 2007–2017
Карта сайта

ТехноПортал ВКонтакте ТехноПортал на Facebook ТехноПортал на Google+ ТехноПортал на YouTube