Lenovo (Леново)


Lenovo K3 Note - описание, цены, отзывы Lenovo K3 Note

≈2 977 грн

Lenovo IdeaPhone P780 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone P780

≈2 596 грн

Lenovo A516 - описание, цены, отзывы Lenovo A516

≈1 569 грн

Lenovo Vibe Z2 Pro K920 - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe Z2 Pro K920

≈4 013 грн

Lenovo IdeaPhone S820 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone S820

≈2 359 грн

Lenovo A936 - описание, цены, отзывы Lenovo A936

≈3 313 грн

Lenovo A7000 - описание, цены, отзывы Lenovo A7000

≈3 987 грн

Lenovo IdeaPhone A850 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone A850

≈2 665 грн

Lenovo A916 - описание, цены, отзывы Lenovo A916

≈2 252 грн

Lenovo Vibe Shot Z90-7 - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe Shot Z90-7

≈7 089 грн

Lenovo P70t - описание, цены, отзывы Lenovo P70t

≈3 096 грн

Lenovo C2 - описание, цены, отзывы Lenovo C2

≈3 133 грн

Lenovo A318T - описание, цены, отзывы Lenovo A318T

≈1 022 грн

Lenovo IdeaPhone A760 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone A760

≈2 755 грн

Lenovo S60-a - описание, цены, отзывы Lenovo S60-a

≈4 008 грн

Lenovo S60-a - описание, цены, отзывы Lenovo S60-a

≈4 008 грн

Lenovo Vibe X2 - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe X2

≈5 105 грн

Lenovo IdeaPhone A820 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone A820

≈3 286 грн

Lenovo IdeaPhone A390 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone A390

≈1 656 грн

Lenovo A6010 Pro - описание, цены, отзывы Lenovo A6010 Pro

≈2 963 грн

Lenovo IdeaPhone S850 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone S850

≈3 127 грн

Lenovo S580 - описание, цены, отзывы Lenovo S580

≈3 149 грн

Lenovo IdeaPhone S720 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone S720

≈2 889 грн

Lenovo A369i - описание, цены, отзывы Lenovo A369i

≈1 599 грн

Lenovo Vibe P1 - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe P1

≈7 571 грн

Lenovo K5 Note Pro - описание, цены, отзывы Lenovo K5 Note Pro

≈6 653 грн

Lenovo X3 Lite Pro - описание, цены, отзывы Lenovo X3 Lite Pro

≈5 803 грн

Lenovo A6010 Music - описание, цены, отзывы Lenovo A6010 Music

≈2 678 грн

Lenovo IdeaPhone A375e - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone A375e

≈1 595 грн

Lenovo IdeaPhone S660 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone S660

≈4 486 грн

Lenovo S90 32GB - описание, цены, отзывы Lenovo S90 32GB

≈5 070 грн

Lenovo IdeaPhone S939 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone S939

≈2 783 грн

Lenovo S60-t - описание, цены, отзывы Lenovo S60-t

≈2 544 грн

Lenovo Vibe X3 64GB - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe X3 64GB

≈8 541 грн

Lenovo A2020 - описание, цены, отзывы Lenovo A2020

≈2 469 грн

Lenovo Vibe K5 - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe K5

≈5 111 грн

Lenovo IdeaPhone A690 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone A690

≈2 389 грн

Lenovo K5 Note - описание, цены, отзывы Lenovo K5 Note

≈5 635 грн

Lenovo IdeaPhone A706 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone A706

≈2 441 грн

Lenovo A2010 - описание, цены, отзывы Lenovo A2010

≈1 993 грн

Lenovo A5 - описание, цены, отзывы Lenovo A5

≈2 316 грн

Lenovo A858 - описание, цены, отзывы Lenovo A858

≈2 412 грн

Lenovo P70 - описание, цены, отзывы Lenovo P70

≈4 406 грн

Lenovo Vibe Shot - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe Shot

≈9 631 грн

Lenovo Zuk Z1 - описание, цены, отзывы Lenovo Zuk Z1

≈6 162 грн

Lenovo Vibe Z2 - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe Z2

≈5 459 грн

Lenovo Vibe P1m - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe P1m

≈3 840 грн

Lenovo Vibe Z K910 - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe Z K910

≈4 980 грн

Lenovo IdeaPhone A590 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone A590

≈1 840 грн

Lenovo Zuk Z2 - описание, цены, отзывы Lenovo Zuk Z2

≈8 517 грн

Lenovo K80M 4/64GB - описание, цены, отзывы Lenovo K80M 4/64GB

≈4 687 грн

Lenovo Vibe S1 Lite - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe S1 Lite

≈4 580 грн

Lenovo A1000 - описание, цены, отзывы Lenovo A1000

≈1 671 грн

Lenovo Vibe K5 Plus - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe K5 Plus

≈4 778 грн

Lenovo Vibe P1 Pro - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe P1 Pro

≈8 149 грн

Lenovo P90 - описание, цены, отзывы Lenovo P90

≈5 966 грн

Lenovo Vibe X3 16GB - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe X3 16GB

≈4 547 грн

Lenovo K3 K30-W - описание, цены, отзывы Lenovo K3 K30-W

≈2 545 грн

Lenovo ThinkVision LT1952p - описание, цены, отзывы Lenovo ThinkVision LT1952p

≈6 194 грн

Lenovo LI2321s - описание, цены, отзывы Lenovo LI2321s

≈5 300 грн

Lenovo LI2323s - описание, цены, отзывы Lenovo LI2323s

≈4 526 грн

Lenovo LI2223s - описание, цены, отзывы Lenovo LI2223s

≈3 819 грн

Lenovo LI2821w - описание, цены, отзывы Lenovo LI2821w

≈16 539 грн

Lenovo ThinkVision Pro 2820 - описание, цены, отзывы Lenovo ThinkVision Pro 2820

≈10 862 грн

Lenovo ThinkVision X24 - описание, цены, отзывы Lenovo ThinkVision X24

≈6 045 грн

Lenovo ThinkVision E2054 - описание, цены, отзывы Lenovo ThinkVision E2054

≈2 747 грн

Lenovo ThinkVision LI2215 - описание, цены, отзывы Lenovo ThinkVision LI2215

≈2 617 грн

Lenovo P125 - описание, цены, отзывы Lenovo P125

≈156 грн

Lenovo P165 - описание, цены, отзывы Lenovo P165

≈277 грн


Lenovo C4030 (F0B4005URK) - описание, цены, отзывы Lenovo C4030 (F0B4005URK)

≈16 837 грн

Lenovo C20-00 (F0BB00Q5UA) - описание, цены, отзывы Lenovo C20-00 (F0BB00Q5UA)

≈13 529 грн

Lenovo C50-30 (F0B100QAUA) - описание, цены, отзывы Lenovo C50-30 (F0B100QAUA)

≈11 233 грн

Lenovo S40-40 (F0AX0054PB) - описание, цены, отзывы Lenovo S40-40 (F0AX0054PB)

≈14 824 грн

Lenovo C20-30 (F0B200BDRK) - описание, цены, отзывы Lenovo C20-30 (F0B200BDRK)

≈11 245 грн

Lenovo C20-00 (F0BB00Q4UA) - описание, цены, отзывы Lenovo C20-00 (F0BB00Q4UA)

≈13 529 грн

Lenovo 300-22 (F0BX00EEUA) - описание, цены, отзывы Lenovo 300-22 (F0BX00EEUA)

≈17 942 грн

Lenovo C20-00 (F0BB00Q2UA) - описание, цены, отзывы Lenovo C20-00 (F0BB00Q2UA)

≈12 803 грн

Lenovo S500z (10K3004FUC) - описание, цены, отзывы Lenovo S500z (10K3004FUC)

≈16 773 грн

Lenovo M700z (10EY001RUC) - описание, цены, отзывы Lenovo M700z (10EY001RUC)

≈16 525 грн

Lenovo 700-24ISH (F0BE00EGUA) - описание, цены, отзывы Lenovo 700-24ISH (F0BE00EGUA)

≈20 269 грн

Lenovo S40-40 (F0AX006PUA) - описание, цены, отзывы Lenovo S40-40 (F0AX006PUA)

≈15 768 грн

Lenovo C20-30 (F0B2000LRK) - описание, цены, отзывы Lenovo C20-30 (F0B2000LRK)

≈17 460 грн

Lenovo C50-30 (F0B100P4UA) - описание, цены, отзывы Lenovo C50-30 (F0B100P4UA)

≈12 056 грн

Lenovo C50-30 (F0B100P5UA) - описание, цены, отзывы Lenovo C50-30 (F0B100P5UA)

≈17 688 грн

Lenovo C50-30 (F0B100QBUA) - описание, цены, отзывы Lenovo C50-30 (F0B100QBUA)

≈11 308 грн

Lenovo 92P1009 - описание, цены, отзывы Lenovo 92P1009

≈3 406 грн

Lenovo 40Y6799 - описание, цены, отзывы Lenovo 40Y6799

≈908 грн

Lenovo 02K6651 - описание, цены, отзывы Lenovo 02K6651

≈2 600 грн

Lenovo 92P1101 - описание, цены, отзывы Lenovo 92P1101

≈2 340 грн

Lenovo 40Y6793 - описание, цены, отзывы Lenovo 40Y6793

≈2 730 грн

Lenovo 40Y6797 - описание, цены, отзывы Lenovo 40Y6797

≈2 236 грнLenovo A1000 - описание, цены, отзывы Lenovo A1000

≈1 712 грн

Lenovo Miix 2 8 (59-409630) - описание, цены, отзывы Lenovo Miix 2 8 (59-409630)

≈5 703 грн

Lenovo Miix 2 10 (59-412060) - описание, цены, отзывы Lenovo Miix 2 10 (59-412060)

≈10 699 грн


Lenovo G505 (59-382166) - описание, цены, отзывы Lenovo G505 (59-382166)

≈6 928 грн

Lenovo G710 (59-402578) - описание, цены, отзывы Lenovo G710 (59-402578)

≈13 568 грн

Lenovo G500G (59-398526) - описание, цены, отзывы Lenovo G500G (59-398526)

≈10 299 грн

Lenovo Yoga 3 Pro - описание, цены, отзывы Lenovo Yoga 3 Pro

≈33 410 грн

Lenovo G700A (59-409058) - описание, цены, отзывы Lenovo G700A (59-409058)

≈6 828 грн

Lenovo Yoga 3 11 (80J8002YUS) - описание, цены, отзывы Lenovo Yoga 3 11 (80J8002YUS)

≈16 999 грн

Lenovo Lavie Z (20FF0012US) - описание, цены, отзывы Lenovo Lavie Z (20FF0012US)

≈32 346 грн

Lenovo FCBCSWLA850B - описание, цены, отзывы Lenovo FCBCSWLA850B

≈183 грн

Lenovo FCBCSWLS960B - описание, цены, отзывы Lenovo FCBCSWLS960B

≈183 грн

Lenovo PG39A465RX - описание, цены, отзывы Lenovo PG39A465RX

≈183 грн

Lenovo FCBCSWLS860B - описание, цены, отзывы Lenovo FCBCSWLS860B

≈183 грн

Lenovo FCBCSWLS920DB - описание, цены, отзывы Lenovo FCBCSWLS920DB

≈183 грн

Lenovo FCLK910B - описание, цены, отзывы Lenovo FCLK910B

≈183 грн

Lenovo FCBCLS930B - описание, цены, отзывы Lenovo FCBCLS930B

≈183 грн

Lenovo PG39A6N0D3 - описание, цены, отзывы Lenovo PG39A6N0D3

≈199 грн

Lenovo PG39A6MYHL - описание, цены, отзывы Lenovo PG39A6MYHL

≈43 грн

Lenovo FCBCSWLA369B - описание, цены, отзывы Lenovo FCBCSWLA369B

≈183 грн

Lenovo PG39A465RY - описание, цены, отзывы Lenovo PG39A465RY

≈191 грн

Lenovo PG39A465T3 - описание, цены, отзывы Lenovo PG39A465T3

≈88 грн

Lenovo CFLA820W - описание, цены, отзывы Lenovo CFLA820W

≈78 грн

Lenovo FCBCSWLS920B - описание, цены, отзывы Lenovo FCBCSWLS920B

≈183 грн

мобильный телефон A688T

3DOOM (Гость)
16 мая 2016
3
Не рекомендую покупать
Преимущества

относительно дешоваямодель при процесоре 1,3 и монитором HD720 при 5дюймах

Недостатки

не поддерживает OTG; нет 3G 4G; динамик без низких частот, они есть но их нет ) камера при режиме фото смазывает,наводиш вроде нормально но только сфоткал сразу качество кудато пропало.

Комментарии

телефон простенький без излишеств но работает довольно хорошо.

мобильный телефон Vibe Z2 Pro K920

Олег (Гость)
25 февраля 2016
3
Не рекомендую покупать
Преимущества

Хорошая начинка

Недостатки

Слабая батарея

ноутбук IdeaPad S300 (59-363565)

Николай Алексеев (Гость)
5 января 2016
5
Рекомендую купить!
Преимущества

Красивый, хорошая цена, высокая мощность.

Недостатки

Все нормально

Комментарии

Ноутук высокого качества изготовления. Работаю с ним, играю, смотрю фильмы - графика потрясает. Быстрый. Заряжаю очень редко. Мощный, классный ноут

мобильный телефон IdeaPhone S920

Денис (Гость)
2 февраля 2016
1
Не рекомендую покупать
Преимущества

Большой и яркий экран, отличная камера, тонкий.

Недостатки

Корпус гнется, что приводит к не восстановимому повреждению платы. При такой поломке не подлежит ремонту. Не прошивать!!!

Комментарии

Будет работать отлично, пока не будет разрыва дорожки платы из-за гнущегося корпуса.

мобильный телефон IdeaPhone S920

Денис (Гость)
2 февраля 2016
1
Не рекомендую покупать
Преимущества

Большой и яркий экран, отличная камера, тонкий.

Недостатки

Корпус гнется, что приводит к не восстановимому повреждению платы. При такой поломке не подлежит ремонту. Не прошивать!!!

Комментарии

Будет работать отлично, пока не будет разрыва дорожки платы из-за гнущегося корпуса.

мобильный телефон A7000

Вадим (Гость)
30 января 2016
3
Рекомендую купить!
Преимущества

Цена - качества

Недостатки

Плохой режим съемки при не достаточном освещении

Комментарии

почему уЛеново А 7000 отсутствует надпись логотипа под динамиком на лицевой стороне???

ноутбук IdeaPad Y700-17 (80Q0005VUA)

Лина Астахова (Гость)
29 января 2016
3
Рекомендую купить!
Преимущества

прекрасный дизайн

Недостатки

нет недостатков

Комментарии

Первое, на что я обратила внимание - это дизайн. Все аккуратно и со вкусом. Но а второй важный пункт - это функциональность ноута. Тут очень удобно смотреть фильмы, работать, общаться в интернете и даже читать электронные книги.

ноутбук IdeaPad 100S (80R20068UA) Red-Black

Александра (Гость)
29 января 2016
3
Рекомендую купить!
Преимущества

высокая скорость работы

Недостатки

нет недостатков

Комментарии

Мне понравился дизайн ноута - все просто и со вкусом. 10 винда порадовала качеством работы и скоростью выполнения задач. Ноутбук у меня уже месяц, в целом довольна его работой.

мобильный телефон IdeaPhone S850

Виталий (Гость)
29 января 2016
1
Не рекомендую покупать
Преимущества

Нет

Недостатки

Куча камера хуйня постоянно выкидывает с приложений,игр и т.д кароче остерегайтесь этого гомна мягко говоря!

Комментарии

Куча камера хуйня постоянно выкидывает с приложений,игр и т.д кароче остерегайтесь этого гомна мягко говоря!

мобильный телефон A328

Имя (Гость)
4 декабря 2015
3
Рекомендую купить!
Преимущества

Нету

Недостатки

Нету

Комментарии

Пишите в характах что 512мб, а на самом деле 1гб. Зачем наебывать

Публикации о Lenovo

Новости

Кратко о Lenovo

Lenovo (Леново) появилась на свет в 1984 году в Пекине в качестве международной компании по информационным технологиям и электронике. Производитель выпускает персональные компьютеры, планшеты, мобильные телефоны, серверы, электронные устройства хранения данных и прочее. В прошлом году новостью от Lenovo стала информация о, томчто она заняла второе место по объемам продаж после Hewlett-Packard.

Как производитель мобильных телефонов и смартфонов, компания дала о себе знать в 2002 году с появлениемLenovoMobileCommunications. В первых же продуктах стала понятна дальнейшая миссия производителя – использование собственных разработок, новаторский дизайн и максимальный принцип инноваций. Дизайн устройств от Леново в частности модель ET960 в 2005 году был признан лучшим.

Обзор Lenovo продукции

Сегодня LenovoMobileCommunications предлагает линейку продукции с различным функционалом и для любого пользователя. Модельный ряд мобильных устройств постоянно обновляется, появляются инновации и современные технологии. Но, неизменным остается одно, если Lenovo купить в Киеве, то вы получаете высокое качество, удобство использования и надежность.

Главной отличительной чертой гаджетов от Lenovo является то, что они быстрые, с интуитивно понятным интерфейсом и по очень доступным ценам. Эти телефоны можно использовать и для игр, и для работы. Камера устройств позволяет сделать высококачественные фотографии и видео с высоким разрешением.

Lenovo в Украине

Сегодня количество смартфонов, которые Lenovo представил на украинском рынке не очень велико. Все они доступны в интернет-магазинах, где каждый сможет ощутить достоинства смартфонов от Lenovo.

Кратко о Lenovo

Сайт принадлежит компании ООО “Креатив Медиа” © 2007–2016
Карта сайта

ТехноПортал ВКонтакте ТехноПортал на Facebook ТехноПортал на Google+ ТехноПортал на YouTube