Lenovo (Леново)


Lenovo K3 Note - описание, цены, отзывы Lenovo K3 Note

≈3 019 грн

Lenovo IdeaPhone P780 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone P780

≈2 576 грн

Lenovo Golden Warrior S8 - описание, цены, отзывы Lenovo Golden Warrior S8

≈2 242 грн

Lenovo A516 - описание, цены, отзывы Lenovo A516

≈1 699 грн

Lenovo A936 - описание, цены, отзывы Lenovo A936

≈3 339 грн

Lenovo P70t - описание, цены, отзывы Lenovo P70t

≈3 221 грн

Lenovo A369i - описание, цены, отзывы Lenovo A369i

≈1 930 грн

Lenovo Vibe Z2 Pro K920 - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe Z2 Pro K920

≈6 122 грн

Lenovo IdeaPhone S820 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone S820

≈2 397 грн

Lenovo A7000 - описание, цены, отзывы Lenovo A7000

≈3 499 грн

Lenovo IdeaPhone S660 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone S660

≈3 503 грн

Lenovo IdeaPhone A850 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone A850

≈3 197 грн

Lenovo P70 - описание, цены, отзывы Lenovo P70

≈4 325 грн

Lenovo IdeaPhone S850 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone S850

≈2 977 грн

Lenovo IdeaPhone A390 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone A390

≈1 762 грн

Lenovo Vibe X2 - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe X2

≈4 136 грн

Lenovo IdeaPhone S720 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone S720

≈2 780 грн

Lenovo A6010 Music - описание, цены, отзывы Lenovo A6010 Music

≈3 022 грн

Lenovo A916 - описание, цены, отзывы Lenovo A916

≈2 146 грн

Lenovo S60-a - описание, цены, отзывы Lenovo S60-a

≈4 034 грн

Lenovo S60-a - описание, цены, отзывы Lenovo S60-a

≈4 034 грн

Lenovo C2 - описание, цены, отзывы Lenovo C2

≈2 999 грн

Lenovo A816 - описание, цены, отзывы Lenovo A816

≈2 265 грн

Lenovo Vibe X3 16GB - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe X3 16GB

≈4 455 грн

Lenovo Vibe Z2 - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe Z2

≈5 279 грн

Lenovo IdeaPhone A760 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone A760

≈2 748 грн

Lenovo IdeaPhone A706 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone A706

≈2 805 грн

Lenovo X3 Lite Pro - описание, цены, отзывы Lenovo X3 Lite Pro

≈5 965 грн

Lenovo S580 - описание, цены, отзывы Lenovo S580

≈3 099 грн

Lenovo A328 - описание, цены, отзывы Lenovo A328

≈2 199 грн

Lenovo A368T - описание, цены, отзывы Lenovo A368T

≈1 653 грн

Lenovo IdeaPhone A820 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone A820

≈3 162 грн

Lenovo A2010 - описание, цены, отзывы Lenovo A2010

≈2 027 грн

Lenovo A1000 - описание, цены, отзывы Lenovo A1000

≈1 769 грн

Lenovo K3 K30-W - описание, цены, отзывы Lenovo K3 K30-W

≈2 723 грн

Lenovo Vibe Shot Z90-7 - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe Shot Z90-7

≈6 589 грн

Lenovo A318T - описание, цены, отзывы Lenovo A318T

≈996 грн

Lenovo Vibe Shot - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe Shot

≈9 588 грн

Lenovo Vibe K5 - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe K5

≈4 792 грн

Lenovo S60-t - описание, цены, отзывы Lenovo S60-t

≈2 448 грн

Lenovo Vibe K5 Plus - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe K5 Plus

≈4 861 грн

Lenovo Vibe X2-TO - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe X2-TO

≈2 805 грн

Lenovo Vibe S1 Lite - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe S1 Lite

≈5 025 грн

Lenovo Vibe X3 64GB - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe X3 64GB

≈9 399 грн

Lenovo A5 - описание, цены, отзывы Lenovo A5

≈2 392 грн

Lenovo Vibe P1 - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe P1

≈7 562 грн

Lenovo Vibe P1m - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe P1m

≈3 919 грн

Lenovo Vibe P1 Pro - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe P1 Pro

≈8 260 грн

Lenovo Zuk Z1 - описание, цены, отзывы Lenovo Zuk Z1

≈6 106 грн

Lenovo IdeaPhone S939 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone S939

≈2 984 грн

Lenovo A6010 Pro - описание, цены, отзывы Lenovo A6010 Pro

≈3 434 грн

Lenovo Lemon 3 - описание, цены, отзывы Lenovo Lemon 3

≈3 426 грн

Lenovo K5 Note - описание, цены, отзывы Lenovo K5 Note

≈5 760 грн

Lenovo A5600 - описание, цены, отзывы Lenovo A5600

≈2 897 грн

Lenovo A2020 - описание, цены, отзывы Lenovo A2020

≈2 622 грн

Lenovo A858 - описание, цены, отзывы Lenovo A858

≈2 262 грн

Lenovo P90 - описание, цены, отзывы Lenovo P90

≈5 332 грн

Lenovo IdeaPhone A690 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone A690

≈2 222 грн

Lenovo S90 32GB - описание, цены, отзывы Lenovo S90 32GB

≈5 058 грн

Lenovo S90 Sisley 16Gb - описание, цены, отзывы Lenovo S90 Sisley 16Gb

≈4 749 грн

Lenovo K80M 4/64GB - описание, цены, отзывы Lenovo K80M 4/64GB

≈4 780 грн

Lenovo LI2321s - описание, цены, отзывы Lenovo LI2321s

≈5 100 грн

Lenovo LI2323s - описание, цены, отзывы Lenovo LI2323s

≈4 524 грн

Lenovo LI2223s - описание, цены, отзывы Lenovo LI2223s

≈3 826 грн

Lenovo LI2821w - описание, цены, отзывы Lenovo LI2821w

≈16 415 грн

Lenovo ThinkVision Pro 2820 - описание, цены, отзывы Lenovo ThinkVision Pro 2820

≈9 657 грн

Lenovo ThinkVision X24 - описание, цены, отзывы Lenovo ThinkVision X24

≈6 012 грн

Lenovo P125 - описание, цены, отзывы Lenovo P125

≈151 грн

Lenovo P165 - описание, цены, отзывы Lenovo P165

≈258 грн

Lenovo 00MM690 - описание, цены, отзывы Lenovo 00MM690

≈10 244 грн

Lenovo 00MM720 - описание, цены, отзывы Lenovo 00MM720

≈43 469 грнLenovo 02K7039 - описание, цены, отзывы Lenovo 02K7039

≈2 000 грн

Lenovo 40Y7001 - описание, цены, отзывы Lenovo 40Y7001

≈668 грн

Lenovo 43R9255 - описание, цены, отзывы Lenovo 43R9255

≈710 грн

Lenovo 40Y8314 - описание, цены, отзывы Lenovo 40Y8314

≈595 грн

Lenovo 43R1967 - описание, цены, отзывы Lenovo 43R1967

≈762 грн

Lenovo 40Y8315 - описание, цены, отзывы Lenovo 40Y8315

≈1 018 грн

Lenovo 40Y6799 - описание, цены, отзывы Lenovo 40Y6799

≈880 грн

Lenovo 41U3198 - описание, цены, отзывы Lenovo 41U3198

≈623 грн

Lenovo 40Y8318 - описание, цены, отзывы Lenovo 40Y8318

≈632 грнLenovo 40Y7663 - описание, цены, отзывы Lenovo 40Y7663

≈1 295 грнLenovo 0B47084 - описание, цены, отзывы Lenovo 0B47084

≈527 грн

Lenovo Miix 2 10 - описание, цены, отзывы Lenovo Miix 2 10

≈10 596 грн

Lenovo A1000L (59-385957) - описание, цены, отзывы Lenovo A1000L (59-385957)

≈1 450 грн

Lenovo Miix 2 8 (59-409630) - описание, цены, отзывы Lenovo Miix 2 8 (59-409630)

≈5 647 грнLenovo G505 (59-382166) - описание, цены, отзывы Lenovo G505 (59-382166)

≈6 893 грн

Lenovo G710 (59-402578) - описание, цены, отзывы Lenovo G710 (59-402578)

≈13 056 грн

Lenovo G500G (59-398526) - описание, цены, отзывы Lenovo G500G (59-398526)

≈9 357 грн

Lenovo S400 (59-350228) - описание, цены, отзывы Lenovo S400 (59-350228)

≈5 614 грн

Lenovo Yoga 3 Pro - описание, цены, отзывы Lenovo Yoga 3 Pro

≈29 874 грн

Lenovo Yoga 700-17 (80Q0004F) - описание, цены, отзывы Lenovo Yoga 700-17 (80Q0004F)

≈23 397 грн

Lenovo Yoga 3 14 (80JH00BW) - описание, цены, отзывы Lenovo Yoga 3 14 (80JH00BW)

≈19 112 грн

Lenovo Yoga 3 11 (80J8002YUS) - описание, цены, отзывы Lenovo Yoga 3 11 (80J8002YUS)

≈19 141 грн

Lenovo Lavie Z (20FF0012US) - описание, цены, отзывы Lenovo Lavie Z (20FF0012US)

≈30 827 грн

Lenovo Yoga 3 11 (80J8002VUS) - описание, цены, отзывы Lenovo Yoga 3 11 (80J8002VUS)

≈19 443 грн

Lenovo CFLA820W - описание, цены, отзывы Lenovo CFLA820W

≈75 грн

Lenovo FCBCLS930B - описание, цены, отзывы Lenovo FCBCLS930B

≈112 грн

Lenovo PG39A6MYHL - описание, цены, отзывы Lenovo PG39A6MYHL

≈38 грн

Lenovo FCBCSWLS920B - описание, цены, отзывы Lenovo FCBCSWLS920B

≈175 грн

Lenovo FCBCSWLA850B - описание, цены, отзывы Lenovo FCBCSWLA850B

≈175 грн

Lenovo FCBCSWLS960B - описание, цены, отзывы Lenovo FCBCSWLS960B

≈112 грн

Lenovo PG39A465RX - описание, цены, отзывы Lenovo PG39A465RX

≈112 грн

Lenovo FCBCSWLS860B - описание, цены, отзывы Lenovo FCBCSWLS860B

≈175 грн

Lenovo FCBCSWLS920DB - описание, цены, отзывы Lenovo FCBCSWLS920DB

≈175 грн

Lenovo FCLK910B - описание, цены, отзывы Lenovo FCLK910B

≈175 грн

Lenovo PG39A465T3 - описание, цены, отзывы Lenovo PG39A465T3

≈83 грн

Lenovo PG39A6N0D3 - описание, цены, отзывы Lenovo PG39A6N0D3

≈199 грн

Lenovo PG39A465T9 - описание, цены, отзывы Lenovo PG39A465T9

≈51 грн

Lenovo FCBCSWLA369B - описание, цены, отзывы Lenovo FCBCSWLA369B

≈175 грн

Lenovo PG39A465RY - описание, цены, отзывы Lenovo PG39A465RY

≈185 грн

мобильный телефон A688T

3DOOM (Гость)
16 мая 2016
3
Не рекомендую покупать
Преимущества

относительно дешоваямодель при процесоре 1,3 и монитором HD720 при 5дюймах

Недостатки

не поддерживает OTG; нет 3G 4G; динамик без низких частот, они есть но их нет ) камера при режиме фото смазывает,наводиш вроде нормально но только сфоткал сразу качество кудато пропало.

Комментарии

телефон простенький без излишеств но работает довольно хорошо.

мобильный телефон Vibe Z2 Pro K920

Олег (Гость)
25 февраля 2016
3
Не рекомендую покупать
Преимущества

Хорошая начинка

Недостатки

Слабая батарея

ноутбук IdeaPad S300 (59-363565)

Николай Алексеев (Гость)
5 января 2016
5
Рекомендую купить!
Преимущества

Красивый, хорошая цена, высокая мощность.

Недостатки

Все нормально

Комментарии

Ноутук высокого качества изготовления. Работаю с ним, играю, смотрю фильмы - графика потрясает. Быстрый. Заряжаю очень редко. Мощный, классный ноут

мобильный телефон IdeaPhone S920

Денис (Гость)
2 февраля 2016
1
Не рекомендую покупать
Преимущества

Большой и яркий экран, отличная камера, тонкий.

Недостатки

Корпус гнется, что приводит к не восстановимому повреждению платы. При такой поломке не подлежит ремонту. Не прошивать!!!

Комментарии

Будет работать отлично, пока не будет разрыва дорожки платы из-за гнущегося корпуса.

мобильный телефон IdeaPhone S920

Денис (Гость)
2 февраля 2016
1
Не рекомендую покупать
Преимущества

Большой и яркий экран, отличная камера, тонкий.

Недостатки

Корпус гнется, что приводит к не восстановимому повреждению платы. При такой поломке не подлежит ремонту. Не прошивать!!!

Комментарии

Будет работать отлично, пока не будет разрыва дорожки платы из-за гнущегося корпуса.

мобильный телефон A7000

Вадим (Гость)
30 января 2016
3
Рекомендую купить!
Преимущества

Цена - качества

Недостатки

Плохой режим съемки при не достаточном освещении

Комментарии

почему уЛеново А 7000 отсутствует надпись логотипа под динамиком на лицевой стороне???

ноутбук IdeaPad Y700-17 (80Q0005VUA)

Лина Астахова (Гость)
29 января 2016
3
Рекомендую купить!
Преимущества

прекрасный дизайн

Недостатки

нет недостатков

Комментарии

Первое, на что я обратила внимание - это дизайн. Все аккуратно и со вкусом. Но а второй важный пункт - это функциональность ноута. Тут очень удобно смотреть фильмы, работать, общаться в интернете и даже читать электронные книги.

ноутбук IdeaPad 100S (80R20068UA) Red-Black

Александра (Гость)
29 января 2016
3
Рекомендую купить!
Преимущества

высокая скорость работы

Недостатки

нет недостатков

Комментарии

Мне понравился дизайн ноута - все просто и со вкусом. 10 винда порадовала качеством работы и скоростью выполнения задач. Ноутбук у меня уже месяц, в целом довольна его работой.

мобильный телефон IdeaPhone S850

Виталий (Гость)
29 января 2016
1
Не рекомендую покупать
Преимущества

Нет

Недостатки

Куча камера хуйня постоянно выкидывает с приложений,игр и т.д кароче остерегайтесь этого гомна мягко говоря!

Комментарии

Куча камера хуйня постоянно выкидывает с приложений,игр и т.д кароче остерегайтесь этого гомна мягко говоря!

мобильный телефон A328

Имя (Гость)
4 декабря 2015
3
Рекомендую купить!
Преимущества

Нету

Недостатки

Нету

Комментарии

Пишите в характах что 512мб, а на самом деле 1гб. Зачем наебывать

Публикации о Lenovo

Новости

Кратко о Lenovo

Lenovo (Леново) появилась на свет в 1984 году в Пекине в качестве международной компании по информационным технологиям и электронике. Производитель выпускает персональные компьютеры, планшеты, мобильные телефоны, серверы, электронные устройства хранения данных и прочее. В прошлом году новостью от Lenovo стала информация о, томчто она заняла второе место по объемам продаж после Hewlett-Packard.

Как производитель мобильных телефонов и смартфонов, компания дала о себе знать в 2002 году с появлениемLenovoMobileCommunications. В первых же продуктах стала понятна дальнейшая миссия производителя – использование собственных разработок, новаторский дизайн и максимальный принцип инноваций. Дизайн устройств от Леново в частности модель ET960 в 2005 году был признан лучшим.

Обзор Lenovo продукции

Сегодня LenovoMobileCommunications предлагает линейку продукции с различным функционалом и для любого пользователя. Модельный ряд мобильных устройств постоянно обновляется, появляются инновации и современные технологии. Но, неизменным остается одно, если Lenovo купить в Киеве, то вы получаете высокое качество, удобство использования и надежность.

Главной отличительной чертой гаджетов от Lenovo является то, что они быстрые, с интуитивно понятным интерфейсом и по очень доступным ценам. Эти телефоны можно использовать и для игр, и для работы. Камера устройств позволяет сделать высококачественные фотографии и видео с высоким разрешением.

Lenovo в Украине

Сегодня количество смартфонов, которые Lenovo представил на украинском рынке не очень велико. Все они доступны в интернет-магазинах, где каждый сможет ощутить достоинства смартфонов от Lenovo.

Кратко о Lenovo

Сайт принадлежит компании ООО “Креатив Медиа” © 2007–2016
Карта сайта

ТехноПортал ВКонтакте ТехноПортал на Facebook ТехноПортал на Google+ ТехноПортал на YouTube