Lenovo (Леново)


Lenovo K3 Note - описание, цены, отзывы Lenovo K3 Note

≈3 237 грн

Lenovo IdeaPhone P780 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone P780

≈2 629 грн

Lenovo Vibe Z2 Pro K920 - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe Z2 Pro K920

≈3 638 грн

Lenovo A516 - описание, цены, отзывы Lenovo A516

≈1 498 грн

Lenovo Golden Warrior S8 - описание, цены, отзывы Lenovo Golden Warrior S8

≈2 190 грн

Lenovo IdeaPhone S850 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone S850

≈3 032 грн

Lenovo Vibe Shot Z90-7 - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe Shot Z90-7

≈7 336 грн

Lenovo IdeaPhone S820 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone S820

≈3 949 грн

Lenovo IdeaPhone S720 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone S720

≈2 889 грн

Lenovo IdeaPhone A850 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone A850

≈2 858 грн

Lenovo P70t - описание, цены, отзывы Lenovo P70t

≈3 154 грн

Lenovo A916 - описание, цены, отзывы Lenovo A916

≈2 210 грн

Lenovo Vibe X3 64GB - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe X3 64GB

≈7 506 грн

Lenovo Vibe Z K910 - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe Z K910

≈4 990 грн

Lenovo Vibe P1 - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe P1

≈7 172 грн

Lenovo P70 - описание, цены, отзывы Lenovo P70

≈4 732 грн

Lenovo A2020 - описание, цены, отзывы Lenovo A2020

≈2 524 грн

Lenovo A1000 - описание, цены, отзывы Lenovo A1000

≈1 785 грн

Lenovo A6010 Music - описание, цены, отзывы Lenovo A6010 Music

≈2 716 грн

Lenovo K5 Note Pro - описание, цены, отзывы Lenovo K5 Note Pro

≈6 641 грн

Lenovo Vibe K5 Plus - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe K5 Plus

≈4 852 грн

Lenovo IdeaPhone S660 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone S660

≈4 486 грн

Lenovo Vibe X2 - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe X2

≈4 919 грн

Lenovo A816 - описание, цены, отзывы Lenovo A816

≈2 522 грн

Lenovo A6010 Pro - описание, цены, отзывы Lenovo A6010 Pro

≈3 005 грн

Lenovo Vibe S1 Lite - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe S1 Lite

≈4 443 грн

Lenovo S60-a - описание, цены, отзывы Lenovo S60-a

≈4 170 грн

Lenovo S60-a - описание, цены, отзывы Lenovo S60-a

≈4 170 грн

Lenovo A318T - описание, цены, отзывы Lenovo A318T

≈999 грн

Lenovo Vibe P1 Pro - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe P1 Pro

≈8 127 грн

Lenovo K5 Note - описание, цены, отзывы Lenovo K5 Note

≈5 805 грн

Lenovo A5 - описание, цены, отзывы Lenovo A5

≈2 292 грн

Lenovo X3 Lite Pro - описание, цены, отзывы Lenovo X3 Lite Pro

≈5 650 грн

Lenovo IdeaPhone A760 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone A760

≈3 116 грн

Lenovo Vibe P1m - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe P1m

≈3 905 грн

Lenovo IdeaPhone A390 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone A390

≈1 699 грн

Lenovo P90 - описание, цены, отзывы Lenovo P90

≈7 289 грн

Lenovo IdeaPhone A820 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone A820

≈3 286 грн

Lenovo Zuk Z1 - описание, цены, отзывы Lenovo Zuk Z1

≈6 127 грн

Lenovo S580 - описание, цены, отзывы Lenovo S580

≈3 299 грн

Lenovo C2 - описание, цены, отзывы Lenovo C2

≈3 011 грн

Lenovo K80M 4/64GB - описание, цены, отзывы Lenovo K80M 4/64GB

≈4 404 грн

Lenovo Zuk Z2 - описание, цены, отзывы Lenovo Zuk Z2

≈9 161 грн

Lenovo IdeaPhone A706 - описание, цены, отзывы Lenovo IdeaPhone A706

≈2 754 грн

Lenovo K3 K30-W - описание, цены, отзывы Lenovo K3 K30-W

≈2 685 грн

Lenovo A2010 - описание, цены, отзывы Lenovo A2010

≈2 042 грн

Lenovo Vibe K5 - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe K5

≈4 805 грн

Lenovo C2 Power - описание, цены, отзывы Lenovo C2 Power

≈3 684 грн

Lenovo A858 - описание, цены, отзывы Lenovo A858

≈2 494 грн

Lenovo S60-t - описание, цены, отзывы Lenovo S60-t

≈2 571 грн

Lenovo A5600 - описание, цены, отзывы Lenovo A5600

≈2 741 грн

Lenovo S90 32GB - описание, цены, отзывы Lenovo S90 32GB

≈5 099 грн

Lenovo Vibe Shot - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe Shot

≈9 773 грн

Lenovo Vibe K5 Note (Gold) - описание, цены, отзывы Lenovo Vibe K5 Note (Gold)

≈4 989 грн

Lenovo ThinkVision X24 - описание, цены, отзывы Lenovo ThinkVision X24

≈6 091 грн

Lenovo LI2323s - описание, цены, отзывы Lenovo LI2323s

≈4 688 грн

Lenovo LI2223s - описание, цены, отзывы Lenovo LI2223s

≈3 957 грн

Lenovo LI2821w - описание, цены, отзывы Lenovo LI2821w

≈17 073 грн

Lenovo LI2321s - описание, цены, отзывы Lenovo LI2321s

≈5 300 грн

Lenovo ThinkVision E2054 - описание, цены, отзывы Lenovo ThinkVision E2054

≈2 701 грн

Lenovo ThinkVision T2324p - описание, цены, отзывы Lenovo ThinkVision T2324p

≈4 745 грн

Lenovo ThinkVision Pro 2820 - описание, цены, отзывы Lenovo ThinkVision Pro 2820

≈10 889 грн

Lenovo ThinkVision LT1953 - описание, цены, отзывы Lenovo ThinkVision LT1953

≈3 762 грн

Lenovo ThinkVision LI2215 - описание, цены, отзывы Lenovo ThinkVision LI2215

≈2 656 грн

Lenovo 46W0796 - описание, цены, отзывы Lenovo 46W0796

≈5 379 грн

Lenovo 46W0788 - описание, цены, отзывы Lenovo 46W0788

≈4 049 грн

Lenovo P125 - описание, цены, отзывы Lenovo P125

≈158 грн

Lenovo P165 - описание, цены, отзывы Lenovo P165

≈290 грн

Lenovo P190 - описание, цены, отзывы Lenovo P190

≈576 грн

Lenovo 4XB0G45737 - описание, цены, отзывы Lenovo 4XB0G45737

≈10 742 грн

Lenovo 4XB0G88735 - описание, цены, отзывы Lenovo 4XB0G88735

≈6 207 грн

Lenovo 4XB0G45743 - описание, цены, отзывы Lenovo 4XB0G45743

≈7 415 грн

Lenovo 4XC0F28730 - описание, цены, отзывы Lenovo 4XC0F28730

≈5 170 грн

Lenovo P0510 - описание, цены, отзывы Lenovo P0510

≈7 339 грн

Lenovo C50-30 (F0B100P4UA) - описание, цены, отзывы Lenovo C50-30 (F0B100P4UA)

≈12 452 грн

Lenovo C4030 (F0B4005URK) - описание, цены, отзывы Lenovo C4030 (F0B4005URK)

≈17 458 грн

Lenovo C50-30 (F0B100QAUA) - описание, цены, отзывы Lenovo C50-30 (F0B100QAUA)

≈11 259 грн

Lenovo C50-30 (F0B100P5UA) - описание, цены, отзывы Lenovo C50-30 (F0B100P5UA)

≈17 642 грн

Lenovo M700z (10EY001RUC) - описание, цены, отзывы Lenovo M700z (10EY001RUC)

≈17 019 грн

Lenovo C20-00 (F0BB00Q5UA) - описание, цены, отзывы Lenovo C20-00 (F0BB00Q5UA)

≈13 500 грн

Lenovo S40-40 (F0AX006PUA) - описание, цены, отзывы Lenovo S40-40 (F0AX006PUA)

≈16 746 грн

Lenovo C20-00 (F0BB00Q4UA) - описание, цены, отзывы Lenovo C20-00 (F0BB00Q4UA)

≈13 500 грн

Lenovo 300-22 (F0BX00EEUA) - описание, цены, отзывы Lenovo 300-22 (F0BX00EEUA)

≈17 937 грн

Lenovo S500z (10K3004FUC) - описание, цены, отзывы Lenovo S500z (10K3004FUC)

≈17 296 грн

Lenovo C20-00 (F0BB00Q2UA) - описание, цены, отзывы Lenovo C20-00 (F0BB00Q2UA)

≈12 840 грн

Lenovo C20-30 (F0B2000LRK) - описание, цены, отзывы Lenovo C20-30 (F0B2000LRK)

≈17 670 грн

Lenovo AiO C470 (57-330886) - описание, цены, отзывы Lenovo AiO C470 (57-330886)

≈16 059 грн

Lenovo S40-40 (F0AX0054PB) - описание, цены, отзывы Lenovo S40-40 (F0AX0054PB)

≈15 222 грн

Lenovo 92P1101 - описание, цены, отзывы Lenovo 92P1101

≈2 331 грн

Lenovo 40Y6793 - описание, цены, отзывы Lenovo 40Y6793

≈2 720 грн

Lenovo 40Y6799 - описание, цены, отзывы Lenovo 40Y6799

≈891 грн

Lenovo 02K6651 - описание, цены, отзывы Lenovo 02K6651

≈2 590 грн

Lenovo 92P1009 - описание, цены, отзывы Lenovo 92P1009

≈3 393 грн

Lenovo 40Y6797 - описание, цены, отзывы Lenovo 40Y6797

≈2 227 грнLenovo 40Y7663 - описание, цены, отзывы Lenovo 40Y7663

≈865 грн

Lenovo 40Y7700 - описание, цены, отзывы Lenovo 40Y7700

≈1 066 грн
Lenovo PG39A464JA - описание, цены, отзывы Lenovo PG39A464JA

≈32 грн

Lenovo PG39A464J1 - описание, цены, отзывы Lenovo PG39A464J1

≈29 грн

Lenovo PG39A464J4 - описание, цены, отзывы Lenovo PG39A464J4

≈29 грн

Lenovo PG39A4656Q - описание, цены, отзывы Lenovo PG39A4656Q

≈34 грн

Lenovo PG39A464JD - описание, цены, отзывы Lenovo PG39A464JD

≈29 грн

Lenovo PG39A46784 - описание, цены, отзывы Lenovo PG39A46784

≈31 грн

Lenovo PG39A6MWCX - описание, цены, отзывы Lenovo PG39A6MWCX

≈54 грн

Lenovo PG39A6N2AC - описание, цены, отзывы Lenovo PG39A6N2AC

≈54 грнLenovo A1010 - описание, цены, отзывы Lenovo A1010

≈2 199 грн

Lenovo A1000L (59-385957) - описание, цены, отзывы Lenovo A1000L (59-385957)

≈1 511 грн

Lenovo Miix 2 10 - описание, цены, отзывы Lenovo Miix 2 10

≈9 396 грн

Lenovo Miix 2 8 (59-409630) - описание, цены, отзывы Lenovo Miix 2 8 (59-409630)

≈5 288 грн


Lenovo G780A (59-346014) - описание, цены, отзывы Lenovo G780A (59-346014)

≈24 516 грн

Lenovo G710 (59-402578) - описание, цены, отзывы Lenovo G710 (59-402578)

≈13 568 грн

Lenovo Lavie Z (20FF0012US) - описание, цены, отзывы Lenovo Lavie Z (20FF0012US)

≈33 387 грн

Lenovo Yoga 3 14 (80JH00BW) - описание, цены, отзывы Lenovo Yoga 3 14 (80JH00BW)

≈19 525 грн

Lenovo G500A (59-422949) - описание, цены, отзывы Lenovo G500A (59-422949)

≈11 104 грн

Lenovo Yoga 3 Pro - описание, цены, отзывы Lenovo Yoga 3 Pro

≈32 250 грн

Lenovo G500G (59-418298) - описание, цены, отзывы Lenovo G500G (59-418298)

≈6 999 грн

Lenovo B590G (59-417902) - описание, цены, отзывы Lenovo B590G (59-417902)

≈9 593 грн

Lenovo G500G (59-387453) - описание, цены, отзывы Lenovo G500G (59-387453)

≈8 374 грн

Lenovo FCBCSWLS920DB - описание, цены, отзывы Lenovo FCBCSWLS920DB

≈187 грн

Lenovo FCBCLS930B - описание, цены, отзывы Lenovo FCBCLS930B

≈226 грн

Lenovo FCLK910B - описание, цены, отзывы Lenovo FCLK910B

≈184 грн

Lenovo PG39A6MYHL - описание, цены, отзывы Lenovo PG39A6MYHL

≈45 грн

Lenovo FCBCSWLS920B - описание, цены, отзывы Lenovo FCBCSWLS920B

≈187 грн

Lenovo FCBCSWLS960B - описание, цены, отзывы Lenovo FCBCSWLS960B

≈211 грн

Lenovo FCBCSWLS860B - описание, цены, отзывы Lenovo FCBCSWLS860B

≈29 грн

Lenovo CFLA820W - описание, цены, отзывы Lenovo CFLA820W

≈79 грн

Lenovo PG39A465T3 - описание, цены, отзывы Lenovo PG39A465T3

≈91 грн

Lenovo FCBCSWLA369B - описание, цены, отзывы Lenovo FCBCSWLA369B

≈29 грн

Lenovo PG39A6N05V - описание, цены, отзывы Lenovo PG39A6N05V

≈45 грн

Lenovo PG39A6N0D3 - описание, цены, отзывы Lenovo PG39A6N0D3

≈199 грн

Lenovo PG39A6MX1X - описание, цены, отзывы Lenovo PG39A6MX1X

≈240 грн

Lenovo PG39A465RX - описание, цены, отзывы Lenovo PG39A465RX

≈49 грн

Lenovo FCBCSWLA850B - описание, цены, отзывы Lenovo FCBCSWLA850B

≈29 грн

Lenovo FCBCSWLS820W - описание, цены, отзывы Lenovo FCBCSWLS820W

≈187 грн

мобильный телефон A688T

3DOOM (Гость)
16 мая 2016
3
Не рекомендую покупать
Преимущества

относительно дешоваямодель при процесоре 1,3 и монитором HD720 при 5дюймах

Недостатки

не поддерживает OTG; нет 3G 4G; динамик без низких частот, они есть но их нет ) камера при режиме фото смазывает,наводиш вроде нормально но только сфоткал сразу качество кудато пропало.

Комментарии

телефон простенький без излишеств но работает довольно хорошо.

мобильный телефон Vibe Z2 Pro K920

Олег (Гость)
25 февраля 2016
3
Не рекомендую покупать
Преимущества

Хорошая начинка

Недостатки

Слабая батарея

ноутбук IdeaPad S300 (59-363565)

Николай Алексеев (Гость)
5 января 2016
5
Рекомендую купить!
Преимущества

Красивый, хорошая цена, высокая мощность.

Недостатки

Все нормально

Комментарии

Ноутук высокого качества изготовления. Работаю с ним, играю, смотрю фильмы - графика потрясает. Быстрый. Заряжаю очень редко. Мощный, классный ноут

мобильный телефон IdeaPhone S920

Денис (Гость)
2 февраля 2016
1
Не рекомендую покупать
Преимущества

Большой и яркий экран, отличная камера, тонкий.

Недостатки

Корпус гнется, что приводит к не восстановимому повреждению платы. При такой поломке не подлежит ремонту. Не прошивать!!!

Комментарии

Будет работать отлично, пока не будет разрыва дорожки платы из-за гнущегося корпуса.

мобильный телефон IdeaPhone S920

Денис (Гость)
2 февраля 2016
1
Не рекомендую покупать
Преимущества

Большой и яркий экран, отличная камера, тонкий.

Недостатки

Корпус гнется, что приводит к не восстановимому повреждению платы. При такой поломке не подлежит ремонту. Не прошивать!!!

Комментарии

Будет работать отлично, пока не будет разрыва дорожки платы из-за гнущегося корпуса.

мобильный телефон A7000

Вадим (Гость)
30 января 2016
3
Рекомендую купить!
Преимущества

Цена - качества

Недостатки

Плохой режим съемки при не достаточном освещении

Комментарии

почему уЛеново А 7000 отсутствует надпись логотипа под динамиком на лицевой стороне???

ноутбук IdeaPad Y700-17 (80Q0005VUA)

Лина Астахова (Гость)
29 января 2016
3
Рекомендую купить!
Преимущества

прекрасный дизайн

Недостатки

нет недостатков

Комментарии

Первое, на что я обратила внимание - это дизайн. Все аккуратно и со вкусом. Но а второй важный пункт - это функциональность ноута. Тут очень удобно смотреть фильмы, работать, общаться в интернете и даже читать электронные книги.

ноутбук IdeaPad 100S (80R20068UA) Red-Black

Александра (Гость)
29 января 2016
3
Рекомендую купить!
Преимущества

высокая скорость работы

Недостатки

нет недостатков

Комментарии

Мне понравился дизайн ноута - все просто и со вкусом. 10 винда порадовала качеством работы и скоростью выполнения задач. Ноутбук у меня уже месяц, в целом довольна его работой.

мобильный телефон IdeaPhone S850

Виталий (Гость)
29 января 2016
1
Не рекомендую покупать
Преимущества

Нет

Недостатки

Куча камера хуйня постоянно выкидывает с приложений,игр и т.д кароче остерегайтесь этого гомна мягко говоря!

Комментарии

Куча камера хуйня постоянно выкидывает с приложений,игр и т.д кароче остерегайтесь этого гомна мягко говоря!

мобильный телефон A328

Имя (Гость)
4 декабря 2015
3
Рекомендую купить!
Преимущества

Нету

Недостатки

Нету

Комментарии

Пишите в характах что 512мб, а на самом деле 1гб. Зачем наебывать

Публикации о Lenovo

Новости

Кратко о Lenovo

Lenovo (Леново) появилась на свет в 1984 году в Пекине в качестве международной компании по информационным технологиям и электронике. Производитель выпускает персональные компьютеры, планшеты, мобильные телефоны, серверы, электронные устройства хранения данных и прочее. В прошлом году новостью от Lenovo стала информация о, томчто она заняла второе место по объемам продаж после Hewlett-Packard.

Как производитель мобильных телефонов и смартфонов, компания дала о себе знать в 2002 году с появлениемLenovoMobileCommunications. В первых же продуктах стала понятна дальнейшая миссия производителя – использование собственных разработок, новаторский дизайн и максимальный принцип инноваций. Дизайн устройств от Леново в частности модель ET960 в 2005 году был признан лучшим.

Обзор Lenovo продукции

Сегодня LenovoMobileCommunications предлагает линейку продукции с различным функционалом и для любого пользователя. Модельный ряд мобильных устройств постоянно обновляется, появляются инновации и современные технологии. Но, неизменным остается одно, если Lenovo купить в Киеве, то вы получаете высокое качество, удобство использования и надежность.

Главной отличительной чертой гаджетов от Lenovo является то, что они быстрые, с интуитивно понятным интерфейсом и по очень доступным ценам. Эти телефоны можно использовать и для игр, и для работы. Камера устройств позволяет сделать высококачественные фотографии и видео с высоким разрешением.

Lenovo в Украине

Сегодня количество смартфонов, которые Lenovo представил на украинском рынке не очень велико. Все они доступны в интернет-магазинах, где каждый сможет ощутить достоинства смартфонов от Lenovo.


Сайт принадлежит компании ООО “Креатив Медиа” © 2007–2016
Карта сайта

ТехноПортал ВКонтакте ТехноПортал на Facebook ТехноПортал на Google+ ТехноПортал на YouTube