Полотенце ARYA Набор полотенец ORAN MERZUKA Zambak желтый (2пр.)