Отражатель Lastolite Wyoming/Mississippi 1500x1800 56WU